Verbetering van het individueel vermogen tot overleg en het leren communiceren in een team.

Bij het vergroten van de eigen communicatieve vaardigheid bepaalt u eerst wat in uw functie en voor uw samenwerking met collega’s van belang is. Omdat u met anderen samenleeft en –werkt communiceert u. De effectiviteit van uw zakelijke communicatie bepaalt u door na te gaan welke communicatieve activiteiten u verricht. U brengt dan onder woorden wat u daarvoor nodig hebt, waarna ik u ondersteun bij het versterken van uw gewenste communicatieve vaardigheid. Voorbeelden van zakelijke communicatie:

  • Afdelingsoverleg
  • Collegiale gesprekken over samenwerking
  • Commitmentgesprekken
  • Gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling
  • Voortgangsgesprekken
  • Evaluerende gesprekken
  • Coachingsgesprekken
  • Functioneringsgesprekken
  • Beoordelingsgesprekken

©Jan Hoogenhout 2009 - Schoenerstraat 19 - 1826 CH Alkmaar - Tel.: 06 51603650 - info@janhoogenhout.nl -
s-webdesign