Een interim-manager brengt in een zo kort mogelijke tijd veranderingen tot stand. Als interim-manager creëer ik dus de optimale start voor de definitieve leidinggevende.

Dat kan zijn omdat er een reorganisatie gewenst is of omdat er een nieuwe leidinggevende gezocht wordt. Eigenlijk in iedere situatie waarin een belangrijke verandering voor een succesvolle toekomst garant staat. In een kort tijdsbestek iedereen in de organisatie goed voorbereiden op die verandering is mijn drijfveer als interim-manager.

Het tijdelijke karakter van een interim-functie biedt mij de mogelijkheid te zorgen voor een optimale start van een nieuwe leidinggevende die kan rekenen op een team enthousiaste medewerkers. Een team dat weet wat de toekomst kan brengen. Twee zaken die ik als interim-manager niet kan waarderen zijn ‘op de winkel passen’ en saneren zonder toekomstperspectief.

Optimaliseren van het werkklimaat en doelgericht samenwerken zijn voorwaarden voor een uitdagend toekomstperspectief. Als dat nodig is zal ik als interim-manager impopulaire maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door medewerkers die zich niet kunnen of willen inzetten voor de noodzakelijke veranderingen duidelijk te maken dat zij dan ook niet langer deel kunnen uitmaken van een team met nieuw elan.

U kunt er op rekenen dat na mijn interim-periode een prima werkklimaat zorgt voor een optimale toekomst waarin alle medewerkers energiek en met veel plezier samen kunnen en willen werken.

©Jan Hoogenhout 2009 - Schoenerstraat 19 - 1826 CH Alkmaar - Tel.: 06 51603650 - info@janhoogenhout.nl -
s-webdesign