Op alle niveaus in de organisatie is de ontwikkeling naar een professionele cultuur zinvol.

Ik verzorg managementadviezen op meerdere niveaus. Een cultuurverandering in een deel van de organisatie kan ik begeleiden. Een advies kan echter ook gericht zijn op de ontwikkeling van strategisch beleid op bestuursniveau. Ook kan ik een onderzoek doen naar de optimalisatie van de organisatie.

Cultuurveranderingen zijn moeizame processen waarbij draagvlak erg belangrijk is. Omgaan met weerstanden is dan ook een belangrijke vaardigheid waar ik aandacht aan besteed. Als de weerstand niet goed wordt gehanteerd zal een cultuurverandering niet plaatsvinden. Een vooronderzoek naar de haalbaarheid is daarom zinvol om teleurstellingen te voorkomen.

©Jan Hoogenhout 2009 - Schoenerstraat 19 - 1826 CH Alkmaar - Tel.: 06 51603650 - info@janhoogenhout.nl -
s-webdesign