U gaat beter en evenwichtiger functioneren, waardoor uw plezier in het werk toeneemt.

Als coach wil ik bereiken dat u als gecoachte een persoonlijke groei ervaart. Daarvoor ontwikkelt u uw competenties en professionaliteit. Een competentie bestaat uit de onderdelen kennis, vaardigheid en houding. Professionaliteit hangt samen met uw functie en de aard van uw werk. Uw ontwikkeling bepaalt u zelf, doordat u uw competenties inzet en verder uitbreidt. Uw professionaliteit bepaalt u aan de hand van de kenmerkten van uw functie. Tijdens uw ontwikkeling besteedt u aandacht aan:

  • De identiteit, missie, visie en cultuur van uw bedrijf.
  • Het vergroten van het inzicht in het eigen kunnen.
  • Het verkrijgen van inzicht in uw ambities.
  • Het ontwikkelen van uw competenties, waardoor u prettiger en succesvoller functioneert.
  • Het ontdekken van de beste wijze waarop u met collega’s samenwerkt.

©Jan Hoogenhout 2009 - Schoenerstraat 19 - 1826 CH Alkmaar - Tel.: 06 51603650 - info@janhoogenhout.nl -
s-webdesign