Wederzijds vertrouwen is noodzakelijk.

Om mijn doel te bereiken moet er een wederzijds vertrouwen tussen u en mij zijn. Voordat we met elkaar aan de slag gaan, is dus een goede afstemming nodig om te weten of we elkaar goed aanvoelen. In het gesprek waaruit dat moet blijken leren we elkaar kennen en wordt vastgesteld welke verwachtingen u als klant heeft. Daarna geef ik aan hoe ik u bij uw ontwikkeling kan faciliteren. Pas als het wederzijds vertrouwen bestaat en we concreet weten wat het doel is en wat van mij verwacht mag worden, maken we onze afspraken.

Uw eigen ontwikkeling, vanuit uw eigen ervaring staat centraal. Daarom geef u feedback en stel mij faciliterend op tijdens de coaching of training. Als adviseur geef ik mijn advies vanuit de optiek van een ‘çritical friend’. Niet door mijn mening of mijn oplossingen voor te stellen, maar door u verslag te doen van mijn waarneming en u te helpen daaruit uw eigen conclusies te trekken.

©Jan Hoogenhout 2009 - Schoenerstraat 19 - 1826 CH Alkmaar - Tel.: 06 51603650 - info@janhoogenhout.nl -
s-webdesign